Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
MAHARISHI IN
THE WORLD TODAY
 Forside
 Du kan blive
  grundlægger
 Aktiviteter
  i Fredspaladset
 Fredsskabende
  teknologi
 Kontakt os
Fredspalads med uovervindeligheds tårn.

Links:  

Uovervindeligt  
Danmark.dk  
TMnu.dk  
Meditation på  
skoleskemaet  
Maharishi  
Vediske  
Kursuscenter  
Vedisk  
arkitektur  
RajaBjarne.dk  

Kontakt os

Yderligere oplysninger kan indhentes gennem spørgsmål til e-mail-adressen nedenfor eller ved at kontakte os telefonisk for at høre nærmere.

Maharishi Fredspaladser i Danmark

Mausingvej 16
DK-8620 Kjellerup

Telefon: (+45) 86 88 87 25
Fax: (+45) 87 70 30 36

info@maharishifredspalads.dk


 


Global Country of World Peace åbner disse muligheder i samarbejde med Dansk For­ening for Transcendental Meditation – en meditations­metode, som anvendes af mange men­nesker med vidt forskellig kulturel og religiøs baggrund for at udvikle bevidst­heden, få ny energi og udfolde ens fulde muligheder som menneske.

Mere end 600 videnskabelige undersøgelser af TM's virkninger er gennem de sidste årtier gennemført af forskere ved mere end 250 uafhængige institutioner verden over, inklusiv disse oplistede forskningsinstitutioner. Under­søgelserne er offentliggjort i førende tidsskrifter, såsom de her nævnte viden­skabelige tidsskrifter. En del af undersøgelserne er præsenteret ved videnskabelige konferencer, og nogle er dele af doktorafhandlinger fra flere førende universiteter. Størstedelen af denne forskning er samlet i et 7 binds værk på over 5.000 sider "Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme - Collected Papers" udgivet i 1977–2006 af MERU (Maharishi European Research University), Press Publication. Under­søgelserne har påpeget dybtgående virkninger af TM-programmet, såvel for den enkelte som for ethvert område af samfundet, herunder sundhed, uddannelse, erhvervsliv, rehabilitering, forsvar, landbrug, og administration.

Til top