Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
MAHARISHI IN
THE WORLD TODAY
 Forside
 Du kan blive
  grundlægger
 Aktiviteter
  i Fredspaladset
 Fredsskabende
  teknologi
 Kontakt os
Fredspalads med uovervindeligheds tårn.

Links:  

Uovervindeligt  
Danmark.dk  
TMnu.dk  
Meditation på  
skoleskemaet  
Maharishi  
Vediske  
Kursuscenter  
Vedisk  
arkitektur  
RajaBjarne.dk  

Maharishi Mahesh Yogi's undervisning gennem 50 år


I 1955 begyndte Maha­rishi Mahesh Yogi at udbrede Trans­cendental Meditation, es­sens­en af Himalayas årtu­sind­gamle vediske visdom. Sin viden om livets trans­cendente om­råde har Maharishi fra sin mester – Swami Brahmananda Sara­swati Jagad­gu­ru Bhag­wan Shankara­charya af Jyotir Math, Himalaya – det seneste led i de vediske mestres evige tradition.

Siden starten i 1950’erne har Maharishi etableret en ver­dens­omspændende organisa­tion med mere end 1.200 centre i 108 lande og har re­kon­strueret den vediske vi­dens­tradition i teori og praksis – som en komplet videnskab om bevidstheden.

MAHARISHI IN THE WORLD TODAY >>

Maharishi Mahesh Yogi i 1963

Maharishi’s teknik, Transcendental Meditation, er den mest udbredte og veldokumenterede metode til selvudvikling i verden i dag. Mere end 4 millioner mennesker i verden har lært Transcendental Meditation.

Derudover har mere end 100.000 lært TM-Sidhi-programmet – et videregående program der mangedobler virkningen af Transcendental Meditation for den enkelte og har en harmoniserende indflydelse på samfundet.

Maharishi Mahesh Yogi har afholdt i hundredvis af Verdensfreds-forsamlinger over hele verden, hvor mange tusinde er kommet sammen for at skabe bølger af stilhed i verdens kollektive bevidsthed gennem gruppe­udøvelse af Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet inklusiv 'yogisk flyvning'.

Maharishi indviede i 1987 sit program til skabelse af verdensfred ved at påbegynde etableringen af en permanent gruppe på 7.000, der skal skabe fred i verden gennem Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet. Læs mere om disse bestræbelser her.

Maharishi Mahesh Yogi

Resultaterne af denne man­geårige indsats har inspireret Maha­rishi til at indvie et verdens­omspændende program til ska­belse af et Himmerige på Jorden – hvor livet leves i overens­stem­melse med Naturens Lov. Dette projekt lægger op til en om­strukturering af hele samfundet, på det indre, såvel som på det ydre plan.

At det er praktisk muligt at skabe den højest mulige livs­kvalitet på jorden – gennem Maharishi’s programmer er blevet bekræftet af forskning der dokumenterer virk­ning­erne på alle områder af livet – fysiologisk, psykologisk, sociologisk og øko­logisk. Også personlig erfaring og den traditionelle vediske litteratur bekræfter virk­ningen af Maharishi’s programmer.

Programmet er rettet mod at bringe menneskers liv i harmoni med Naturens Lov over hele verden, uden at det forudsætter forandringer i de enkelte landes styreformer, der er baseret på nationale love.

Til top