Maharishi Mahesh Yogi, som har introduceret Transcendental Meditation verden over.
MAHARISHI IN
THE WORLD TODAY
 Forside
 Du kan blive
  grundlægger
 Aktiviteter
  i Fredspaladset
· Transcendental
  Meditation
· Helsecenter
· Vedisk Lydterapi
· Bevidsthedsbase-
  ret Uddannelse
· Brain Integration
· Sthapatya Veda
· Jyotish og Yagya
· Salg af økologis-
  ke produkter mv.
 Fredsskabende
  teknologi
 Kontakt os
Fredspalads med uovervindeligheds tårn.

Links:  

Uovervindeligt  
Danmark.dk  
TMnu.dk  
Meditation på  
skoleskemaet  
Maharishi  
Vediske  
Kursuscenter  
Vedisk  
arkitektur  
RajaBjarne.dk  

Aktiviteter i de nye Fredspaladser

Transcendental Meditation (TM)
Maharishi Mahesh Yogi’s Transcendental Meditation er en enkel, natur­lig mental teknik, som udøves tyve minutter to gange om dagen og tillader det aktive sind at falde til ro og erfare det mest stille plan – transcendental bevidsthed. Fordelene ved Transcendental Meditation omfatter dyb hvile, forbedret helbred, øget kreativitet og intelligens samt indre glæde og fuldbyrdelse.

Læs mere om Transcendental Meditation (på dansk) >
eller på engelsk >


Mere end 600 videnskabelige undersøgelser af TM's virkninger er gennem de sidste årtier gennemført af forskere ved mere end 250 uafhængige institutioner verden over, inklusiv disse oplistede forsknings­institutioner. Under­søgelserne er offentliggjort i førende tidsskrifter, såsom de her nævnte viden­skabelige tidsskrifter. En del af undersøgelserne er præsenteret ved videnskabelige konferencer, og nogle er dele af doktorafhandlinger fra flere førende universiteter. Størstedelen af denne forskning er samlet i et 7 binds værk på over 5.000 sider "Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme - Collected Papers" udgivet i 1977–2006 af MERU (Maharishi European Research University), Press Publication. Under­søgelserne har påpeget dybtgående virkninger af TM-programmet, såvel for den enkelte som for ethvert område af samfundet, herunder sundhed, uddannelse, erhvervsliv, rehabilitering, forsvar, landbrug, og administration.

Avancerede teknikker inkl. 'yogisk flyvning'
Det avancerede TM-Sidhi-program udvikler evnen til at tænke og handle fra transcendental bevidsthed, sindets stille plan hvor vore tanker er mest kraftfyldte og lettest bliver fuldbyrdet. Det vigtigste aspekt af TM-Sidhi-programmet er 'yogisk flyvning', som udvikler en dybtgående kohærens i hele hjernens funktionsmåde, der danner grundlag for udfoldelsen af individets fulde kreative intelligens. Når 'yogisk flyvning' praktiseres i en gruppe, spreder denne indflydelse af kohærens sig til omgivelserne, så negative tendenser mindskes og positive, harmoniske tendenser fremmes i hele samfundet.

Læs mere >
Til top

Maharishi Helsecenter, Spa og Wellness Center
Mere end 12 forskellige massage og spa behandlinger m.m. Afslapning i krop og sind gennem massage med specielle olier, som neutraliserer giftstoffer i kroppen, styrker immunforsvaret og forebygger indflydelsen af negativ påvirkning fra omgivelserne. Et sådant helsecenter vil blive en del af hvert Fredspalads.

Læs mere >
Til top

Maharishi Vedic Vibration Technology (MVVT)
Denne vediske lydterapi anvender en forfinet impuls af vedisk lyd, eller vedisk vibration, til at oplive kroppens indre intelligens og gendanne dens normale funktion.

Læs mere >
Til top

Maharishi Bevidsthedsbaset Uddannelse
Maharishi Bevidsthedsbaseret Uddannelse træner enhver studerende i at udnytte hjernens fulde potentiale. Kurser fra børnehave til Ph.D. er tilgængelige gennem Maharishi skoler, gymnasier og universiteter.

Læs mere >
Til top

Brain Integration Report Card
Hjernens integrering eller kohærens (orden) i hjernens elektriske aktivitet er grundlag for klar tænkning og handling. Måling af kohærens i den forreste del af hjernen og alfa/gamma power ratio kombineres i Brain Integration Report Card og viser hjernens voksende kohærens som et resultat af regelmæssig udøvelse af TM-programmet.

Læs mere >
Til top

Vastu® – Maharishi Sthapathya Veda
Arkitektur i harmoni med hele Naturens Lov – for at undgå enhver form for negativitet forårsaget af boliger i bygninger, der ikke er i harmoni med alle naturlove, og derfor ikke vil kunne være optimalt sunde hjem.

Læs mere >
Til top

Maharishi Jyotish and Yagya
Vediske teknologier til at forebygge problemer gennem at forudsige fremtidige tendenser, og afbøde en fare inden den når at blive aktuel.

”Avert the danger that has not yet come.” — Maharishi

Læs mere >
Til top


Produktsalg
Klik venligst på de enkelte produktkategorier herunder:

Maharishi’s bøger   Maharishi Gandharva Veda
Musik CD’er og bånd
Maharishi Økologiske Landbrugsprodukter Maharishi Honning
Maharishi Ayurveda Urtepræparater Raam Raj Økologisk Beklædning

Aktiviteter i Fredspaladset Muligheder for projektudviklere Du kan blive
grundlægger
Uovervindelighed
for alle lande


Yderligere oplysninger kan venligst indhentes gennem spørgsmål på e-mail eller ved telefonisk henvendelse på 86 88 87 25.

Global Country of World Peace åbner disse muligheder i samarbejde med Dansk For­ening for Transcendental Meditation – en meditations­metode, som anvendes af mange men­nesker med vidt forskellig kulturel og religiøs baggrund for at udvikle bevidst­heden, få ny energi og udfolde ens fulde muligheder som menneske.

Mere end 600 videnskabelige undersøgelser af TM's virkninger er gennem de sidste årtier gennemført af forskere ved mere end 250 uafhængige institutioner verden over, inklusiv disse oplistede forskningsinstitutioner. Under­søgelserne er offentliggjort i førende tidsskrifter, såsom de her nævnte viden­skabelige tidsskrifter. En del af undersøgelserne er præsenteret ved videnskabelige konferencer, og nogle er dele af doktorafhandlinger fra flere førende universiteter. Størstedelen af denne forskning er samlet i et 7 binds værk på over 5.000 sider "Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme - Collected Papers" udgivet i 1977–2006 af MERU (Maharishi European Research University), Press Publication. Under­søgelserne har påpeget dybtgående virkninger af TM-programmet, såvel for den enkelte som for ethvert område af samfundet, herunder sundhed, uddannelse, erhvervsliv, rehabilitering, forsvar, landbrug, og administration.

Til top